ประชากร

ประชากร

จากการสำรวจใน พ.ศ. 2548 ญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ 127.77 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาและมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน โดยมีชาวต่างชาติ เช่นชาวเกาหลี จีน บราซิล ฟิลิปปินส์ และชาติอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1.2 ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ เชื้อชาติส่วนใหญ่คือเชื้อสายชาวยะมะโตะ และมีชนกลุ่มน้อยเช่นชาวไอนุและชาวริวกิว รวมทั้งชนกลุ่มน้อยทางสังคมที่เรียกว่าบุระกุ

ประชากรญี่ปุ่นมีอายุคาดหมายเฉลี่ยประมาณ 82.07 ปี จึงนับเป็นประเทศที่มีประชากรอายุยืนยาวที่สุดประเทศหนึ่งในโลก  โครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเด็กที่เกิดมาในยุคเบบี้บูมหลังสงครามโลกเริ่มเข้าสู่วัยชรา ในขณะที่อัตราการเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2532 มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ  จึงทำให้จำนวนประชากรค่อย ๆ ลดลง (มีการประมาณว่าจะลดลงต่ำกว่า 100 ล้านคนในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25) ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ในปี พ.ศ. 2548 ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมีมากถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด) การที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปทำให้เกิดปัญหาสังคมหลายอย่าง เช่นปัญหาแรงงานที่ลดลง และภาระเงินบำนาญของคนหนุ่มสาวเพิ่มมากขึ้น

จำนวนประชากร

เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
สำมะโนประชากร พ.ศ. 2553

ที่ เมือง จังหวัด ประชากร ที่ เมือง จังหวัด ประชากร
โตเกียว
โตเกียว
โยะโกะฮะมะ
โยะโกะฮะมะ
1 โตเกียว โตเกียว 8,949,447 11 ฮิโระชิมะ ฮิโระชิมะ 1,174,209 โอซะกะ
โอซะกะ
นะโงะยะ
นะโงะยะ
2 โยะโกะฮะมะ คะนะกะวะ 3,689,603 12 เซ็นได มิยะงิ 1,045,903
3 โอซะกะ โอซะกะ 2,666,371 13 คิตะกีวชู ฟุกุโอะกะ 977,288
4 นะโงะยะ ไอชิ 2,263,907 14 ชิบะ ชิบะ 962,130
5 ซัปโปะโระ ฮอกไกโด 1,914,434 15 ซะไก โอซะกะ 842,134
6 โกเบ เฮียวโงะ 1,544,873 16 นีงะตะ นีงะตะ 812,192
7 เคียวโตะ เคียวโตะ 1,474,473 17 ฮะมะมัตสึ ชิซุโอะกะ 800,912
8 ฟุกุโอะกะ ฟุกุโอะกะ 1,463,826 18 คุมะโมะโตะ คุมะโมะโตะ 734,294
9 คะวะซะกิ คะนะกะวะ 1,425,678 19 ซะงะมิฮะระ คะนะกะวะ 717,561
10 ไซตะมะ ไซตะมะ 1,222,910 20 ชิซุโอะกะ ชิซุโอะกะ 716,328
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: