วันสิ้นปี

วันบรรลุนิติภาวะ (Seijin No Hi 成人の日 )
แต่เดิมคือวันที่ 15 มกราคมของทุกปี และได้เปลี่ยนมาเป็นทุกวันจันทร์ที่สองของทุกปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 จะเป็นวันฉลองการบรรลุนิติภาวะของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นที่อายุครบ 20 ปี ในปีนั้น โดยจะมีการจัดพิธีฉลองขึ้นที่อำเภอของเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ และสาวๆ จะแต่งชุดกิโมโน เรียกว่า “Seijin Shiki ” เป็นวันที่หนุ่มสาวญี่ปุ่นพึงระลึกถึงการเิตบโต ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบต่างๆ และรู้จักวางแผนชีวิตของตนเอง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: